Important The quantity of the product 70 მილკვადრატი in your cart has been changed to allowable.

LOGO

CALL US
2 88 01 02 10:00-18:00

70 მილკვადრატი

01060310
70

ყურადღება!

ყურადღება! პროდუქტის ფერი, მახასიათებელი, კომპლექტაცია და ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალურისგან.

7.00 ლარი
Price in points: 70 points
Reward points: 1 point

Minimum quantity for "70 მილკვადრატი" is 3.

მიწოდების ღირებულება   პარამეტრების შეცვლა
by მაღაზია at 0.00 ლარი
სხვა მეთოდები
მიწოდების ღირებულება
2-3 დღე by სტანდარტული at 7.00 ლარი
მიწოდების ღირებულება
1 დღე by სწრაფი მიწოდება at 10.00 ლარი
Code:01060310

ყურადღება!

განვადება

Only in online shop

Minimum quantity for "70 მილკვადრატი" is 3.

მიწოდების ღირებულება   პარამეტრების შეცვლა
by მაღაზია at 0.00 ლარი
სხვა მეთოდები
მიწოდების ღირებულება
2-3 დღე by სტანდარტული at 7.00 ლარი
მიწოდების ღირებულება
1 დღე by სწრაფი მიწოდება at 10.00 ლარი
+
Delivery Service ადგილზე მიტანა რეკლამა

About Product

No posts found

Write a review